Value-Run Software Development
Value-Run Software Development

Leveringsvoorwaarden

Tenzij in een nadere overeenkomst anders is bepaald, geldt:

“Op alle aanbiedingen van, en overeenkomsten met Value-Run Software Development zijn de algemene voorwaarden van ICT~OFFICE (voorheen: FENIT), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing”.

Een exemplaar van de ICT~OFFICE algemene voorwaarden zenden wij u desgewenst kosteloos toe.